Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: K1
Tue 27 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: L1
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: L1
Mon 2 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Tue 3 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: L1
Thu 5 nov 14:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Fri 6 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: K1
Mon 9 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Tue 10 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 11 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: L1
Thu 12 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Fri 13 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: K1
Mon 16 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Tue 17 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: L1
Thu 19 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Fri 20 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: K1
Mon 23 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Tue 24 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020
Test
Location: E31, E35
Wed 25 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: L1
Thu 26 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Fri 27 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Mon 30 nov 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Tue 1 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: L1
Wed 2 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: L1
Thu 3 dec 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Fri 4 dec 13:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 628, Teknikringen
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: L1
Tue 8 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2020
Seminar
Location: Digital
Wed 9 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: D2
Fri 11 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Week 2 2021 Show in My Schedule
Fri 15 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: L41, L43, L44
Feedback News