Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 22 mar 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Tue 23 mar 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Wed 24 mar 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Fri 26 mar 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Week 13 2021 Show in My Schedule
Mon 29 mar 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Wed 31 mar 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Wed 31 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Mon 12 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021 TIKED
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Janne Nils Paul Vedin
Location: Digital
Note: Lab1
Wed 14 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Wed 14 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2021 TIKED
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Janne Nils Paul Vedin
Location: Digital
Note: Lab1 reservpass
Thu 15 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Wed 21 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Wed 21 apr 13:00-14:00 Datorlaboration
VT 2021 TIKED
Computer laboration Teachers: Mats Jansson, Janne Nils Paul Vedin
Location: Digital
Note: Intro till datorövningar
Thu 22 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Fri 23 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021 TIKED
Computer laboration Teachers: Janne Nils Paul Vedin
Location: Bure
Fri 23 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2021 TIKED
Computer laboration Teachers: Janne Nils Paul Vedin
Location: Bure
Week 17 2021 Show in My Schedule
Mon 26 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Tue 27 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Wed 28 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Fri 30 apr 09:00-13:00 Laboration
VT 2021 TIKED
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Janne Nils Paul Vedin
Location: Digital
Note: Lab2
Week 18 2021 Show in My Schedule
Wed 5 may 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Fri 7 may 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Fri 7 may 13:00-17:00 Laboration
VT 2021 TIKED
Laboratory Teachers: Mats Jansson, Janne Nils Paul Vedin
Location: Digital
Note: Lab2, reservpass
Week 19 2021 Show in My Schedule
Tue 11 may 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Tue 18 may 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Thu 20 may 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TIKED
Lesson Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Week 23 2021 Show in My Schedule
Mon 7 jun 09:00-15:00 Tentamen
VT 2021 TIKED
Examination Teachers: Märta-Lena Ernstsson
Location: Digital
Feedback News