News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 22 February at 10:28
Scheduling staff edited today at 03:44

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 16 November at 03:42
Scheduling staff edited 16 November at 14:36

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_HSMES_3', 'CENMI_SUTITH_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'TIKED_1', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMHI_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_RENESMCS_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:37

['KH113E1090V211', 'KE109H1130V211']

['CENMI_MEHSS_3', 'CENMI_ITHSUT_3', 'CENMI_SUEMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_RENEITH_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_SUTMES_3', 'CENMI_MHI_3KEM_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEMSUE_3', 'CENMI_SMCSRENE_3']

Scheduling staff edited 19 February at 14:02

64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, Digital

['CENMI_HSSITH_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_SMCSRENE_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESHI_3', 'CENMI_KEMSMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEMES_3']

Scheduling staff edited 19 February at 14:22

FreMåndag 3026 april 2021 kl 0913:00 - 126:00

Scheduling staff edited today at 03:33

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 19 February at 14:12
Scheduling staff edited 22 February at 10:28

[{'user_id': 'u193sbbv', 'user_name': 'Mats Jansson', 'user_acronym': 'matsja'}, {'user_id': 'u1213jwo', 'user_name': 'Janne Nils Paul Vedin', 'user_acronym': 'jvn'}]

Scheduling staff edited today at 03:43

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 19 February at 14:12
Scheduling staff edited 22 February at 10:28

[{'user_id': 'u193sbbv', 'user_name': 'Mats Jansson', 'user_acronym': 'matsja'}, {'user_id': 'u1213jwo', 'user_name': 'Janne Nils Paul Vedin', 'user_acronym': 'jvn'}]

Scheduling staff edited today at 03:43

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 16 November at 03:42
Scheduling staff edited 16 November at 14:36

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_HSMES_3', 'CENMI_SUTITH_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'TIKED_1', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMHI_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_RENESMCS_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:37

['KH113E1090V211', 'KE109H1130V211']

['CENMI_MEHSS_3', 'CENMI_ITHSUT_3', 'CENMI_SUEMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_RENEITH_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_SUTMES_3', 'CENMI_MHI_3KEM_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEMSUE_3', 'CENMI_SMCSRENE_3']

Scheduling staff edited 19 February at 14:12

Måndag 7 juni 2021 kl 1409:00 - 2015:00

1f421a2a-40ec-4dcc-ab4b-0a39174cb067, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5Digital

['CENMI_HSSITH_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_SMCSRENE_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESHI_3', 'CENMI_KEMSMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEMES_3']

Scheduling staff edited today at 03:33

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 16 November at 03:42
Scheduling staff edited 16 November at 14:36

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_HSMES_3', 'CENMI_SUTITH_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'TIKED_1', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMHI_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_RENESMCS_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:37

['KH113E1090V211', 'KE109H1130V211']

['CENMI_MEHSS_3', 'CENMI_ITHSUT_3', 'CENMI_SUEMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_RENEITH_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_SUTMES_3', 'CENMI_MHI_3KEM_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEMSUE_3', 'CENMI_SMCSRENE_3']

Scheduling staff edited 18 November at 08:41

25031b0f-4e53-44d5-8cc5-8d8abf7d3e84, 459c0050-6db2-4811-8e29-0c5c305c7d9f, Digital, c96cfdc3-db2e-4549-8414-8cf695a76ca6

Scheduling staff edited 20 November at 03:36

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_HSSSUE_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SMCSMHI_3', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEM_3', 'TIKED_1CENMI_MES_3', 'CENMI_SUEITH_3', 'CENMI_RENE_3TIKED_1']

Scheduling staff edited 4 December at 03:34

['CENMI_SUEITH_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_RENESUT_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_KEM_3TIKED_1', 'CENMI_MES_3', 'CENMI_ITHKEM_3', 'TIKED_1CENMI_RENE_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:33

['CENMI_ITHMHI_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_SUTE_3', 'CENMI_SUET_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_MES_3CENMI_ITH_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_RENE_3']

Scheduling staff edited 19 February at 14:12

OnsFredag 283 april 2021 kl 153:00 - 175:00

25031b0f-4e53-44d5-8cc5-8d8abf7d3e84, 459c0050-6db2-4811-8e29-0c5c305c7d9f, Digital, c96cfdc3-db2e-4549-8414-8cf695a76ca617aaef3b-1543-43f9-a1b3-222df8fa92f5

['KH113E1090V211', 'KE109H1130V211']

['CENMI_MHIITH_3', 'CENMI_MESKEM_3', 'CENMI_HSSSUT_3', 'CENMI_SURENE_3', 'CENMI_SUTE_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'CENMI_ITHMHI_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEM_3CENMI_SMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_RENEMES_3']

Scheduling staff edited today at 03:33

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 16 November at 03:42
Scheduling staff edited 16 November at 14:36

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_HSMES_3', 'CENMI_SUTITH_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'TIKED_1', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMHI_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_RENESMCS_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:37

['KH113E1090V211', 'KE109H1130V211']

['CENMI_MEHSS_3', 'CENMI_ITHSUT_3', 'CENMI_SUEMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_RENEITH_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_SUTMES_3', 'CENMI_MHI_3KEM_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEMSUE_3', 'CENMI_SMCSRENE_3']

Scheduling staff edited 18 November at 08:41

25031b0f-4e53-44d5-8cc5-8d8abf7d3e84, 459c0050-6db2-4811-8e29-0c5c305c7d9f, Digital, c96cfdc3-db2e-4549-8414-8cf695a76ca6

Scheduling staff edited 20 November at 03:36

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_HSSSUE_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SMCSMHI_3', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEM_3', 'TIKED_1CENMI_MES_3', 'CENMI_SUEITH_3', 'CENMI_RENE_3TIKED_1']

Scheduling staff edited 4 December at 03:34

['CENMI_SUEITH_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_RENESUT_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_KEM_3TIKED_1', 'CENMI_MES_3', 'CENMI_ITHKEM_3', 'TIKED_1CENMI_RENE_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:33

['CENMI_ITHMHI_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_SUTE_3', 'CENMI_SUET_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_MES_3CENMI_ITH_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_RENE_3']

Scheduling staff edited 19 February at 14:12

TisFredag 273 april 2021 kl 130:00 - 152:00

25031b0f-4e53-44d5-8cc5-8d8abf7d3e84, 459c0050-6db2-4811-8e29-0c5c305c7d9f, Digital, c96cfdc3-db2e-4549-8414-8cf695a76ca617aaef3b-1543-43f9-a1b3-222df8fa92f5

['KH113E1090V211', 'KE109H1130V211']

['CENMI_MHIITH_3', 'CENMI_MESKEM_3', 'CENMI_HSSSUT_3', 'CENMI_SURENE_3', 'CENMI_SUTE_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'CENMI_ITHMHI_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEM_3CENMI_SMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_RENEMES_3']

Scheduling staff edited today at 03:33

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 19 February at 14:02
Scheduling staff edited 22 February at 10:28

[{'user_id': 'u193sbbv', 'user_name': 'Mats Jansson', 'user_acronym': 'matsja'}, {'user_id': 'u1213jwo', 'user_name': 'Janne Nils Paul Vedin', 'user_acronym': 'jvn'}]

Scheduling staff edited today at 03:43

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 19 February at 14:02
Scheduling staff edited 22 February at 10:28

[{'user_id': 'u193sbbv', 'user_name': 'Mats Jansson', 'user_acronym': 'matsja'}, {'user_id': 'u1213jwo', 'user_name': 'Janne Nils Paul Vedin', 'user_acronym': 'jvn'}]

Scheduling staff edited today at 03:43

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
under
VT 2021 TIKED
Scheduling staff created event 16 November at 03:42
Scheduling staff edited 16 November at 14:36

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_HSMES_3', 'CENMI_SUTITH_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'TIKED_1', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMHI_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_RENESMCS_3']

Scheduling staff edited 17 November at 03:37

['KH113E1090V211', 'KE109H1130V211']

['CENMI_MEHSS_3', 'CENMI_ITHSUT_3', 'CENMI_SUEMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_RENEITH_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_SUTMES_3', 'CENMI_MHI_3KEM_3', 'TIKED_1', 'CENMI_KEMSUE_3', 'CENMI_SMCSRENE_3']

Scheduling staff edited 19 February at 14:02

53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, Digital

['CENMI_HSSITH_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_SMCSRENE_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CENMI_MESHI_3', 'CENMI_KEMSMCS_3', 'TIKED_1', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEMES_3']

Scheduling staff edited today at 03:33

['KE109H1130V211', 'KH113E1090V211']

['CENMI_ITH_3TIKED_1', 'CENMI_KEMITH_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'TIKED_1CENMI_KEM_3', 'CENMI_MEHSS_3']

 
Feedback News