LH207V Doctoral Supervision

LH207V Forskarhandledning

LH207V är en forskarhandledningskurs som är specialskräddad för handledare på KTH. Kursen är ämnad för både nyare och mer erfarna handledare. I kursen får man del av vetenskapliga teorier och modeller för olika situationer i handleding men det bereds också stort utrymme för att reflektera över konkreta handledningserfarenheter deltagarna har med sig. Under kursens gång producerar deltagaren ett antal texter om olika aspekter av handledning och den avslutas med en summerande självreflektion som också tjänar som ett handlingsunderlag i handledning.

LH207V Doctoral Supervision

LH207V is a Research Supervision course especially tailored for supervisors at KTH. The course is intended for both new supervisors and more experienced ones. In the course theories and models of supervision are imparted but a large portion is devoted to reflection about specific situations in the participants’ experiences. A number of texts are produced in the course about different aspects of supervision and the course ends with a self-reflection that also may serve as road map for supervision.

____________________________________________________________________________

Coming course deliveries

______________________________________________________________________________

Registration form

______________________________________________________________________________

Teacher Khalid El Gaidi created page 28 May 2012

Teacher Khalid El Gaidi changed the permissions 20 June 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News