Global competence for teachers in higher education

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The aim of the course is to provide teachers with tools to work effectively with cultural and social diversity, in order to strengthen their global competence and support integrated internationalization in teaching situations.

Schedule LH235V, autumn semester 2021

Date Time Location
14 September 13.00-16:00 KTH Campus and/or online
29 September 13:00-16:00 Online
12 October 13:00-16:00 Online
17 November 13:00-16:00 Online

Prerequisite LH231V Teaching and Learning in Higher Education or equivalent course from KTH or other university.

LH235V is tailored for teachers at KTH. It is included in course offerings that meet KTH's requirement of 15 credits in academic teaching for employment or promotion to a teaching position.

APPLICATION FORM AUTUMN SEMESTER 2021

The course is free of charge for employees at KTH.
The fee for external participants is 9 750 SEK/person.

Overview of all courses in Teaching and Learning in Higher Education

Teachers

Feedback News