Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Introduction to Programming in Visual Environments

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Introduktion till programmering i visuell miljö är en fortbildningskurs för lärare i grund- och gymnasieskolan, speciellt lärare i teknik i grundskolans åk 4--9. Kursen innehåller både teori och praktiska undervisningsexempel. Detaljerad information om innehåll och genomförande finns i kurs-PM.

Kurs-PM (uppdaterat 28 augusti 2020)

Kursen finansieras genom Skolverkets projekt för att öka den digitala kompetensen bland Sveriges lärare. Speciella behörighetsregler gäller. För att antas måste man vara anställd som lärare och ens rektor/skolhuvudman måste medge att man deltar.

Mer information finns i kursbeskrivningen i kurs- och programkatalogen.

Det är inte längre möjligt att söka till höstens kursomgång.

Teachers