Spanish A1 for Engineers

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

LS1440 Spanska A1 för ingenjörer 7,5 hp/ECTS Ht2021 Kursansvarig: Per Emion emion@kth.se

Varmt välkommen till kursen Spanska A1!

 

Kursen  består av två perioder.

Period 1 startar måndag den 30 augusti kl 17:00 och slutar den 11 oktober.

Period 2 startar måndag den 1 november kl 17:00 och slutar den 6 december.

Inledning

Kursen är grundläggande och utformad för studenter utan förkunskaper i spanska.

 

Kursens mål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivåerna A1/A2, enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 

  • använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer (A1)
  • förstå och redogöra på svenska för information från olika elementära texter (A1)
  • identifiera fakta ur enkla autentiska texter (A2)
  • identifiera huvudinnehållet i en kortare muntlig presentation om kända ämnen (A1/A2)

Kurslitteratur: Digitalt material som presenteras vid kursstart.  

 

Kursens huvudsakliga innehåll

Genomgång av grunderna i spansk grammatik samt uttal och intonation. Träning av hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar kring enkla texter med varierande innehåll. Skrivövningar. Realiainslag om spansktalande länders kultur, samhällen och tekniska utveckling.

Teachers

Feedback News