Spanish A2 for Engineers

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

LS1443 Spanska A2 för ingenjörer 7,5 hp/ECTS Ht2021 Kursansvarig: Per Emion emion@kth.se

Varmt välkommen till kursen Spanska A2!

 

Kursen  består av två perioder.

Period 1 startar tisdag den 31 augusti kl 17:00 och slutar den 12 oktober.

Period 2 startar tisdag den 2 november kl 17:00 och slutar den 7 december.

Inledning

Kursen är utformad för studenter med grundläggande förkunskaper i språket.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Spanska A1 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest.

 

Kursens mål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå A2 med vissa inslag i B1, enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk.  

 

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

 

  • använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och enkla arbetssituationer (A2)
  • förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända ämnesområden (A2)
  • identifiera och redogöra på svenska för fakta ur enkla autentiska texter med fackspråklig anknytning (A2)
  • hålla en kortare, individuellt utarbetad presentation (A2)

 

Kursens huvudsakliga innehåll

Fördjupning av den grundläggande spanska grammatiken. Träning av hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar av texter med allmänt och tekniskt innehåll. Skrivövningar. Realiainslag om spansktalande länders kultur, samhällen och tekniska utveckling.

Kurslitteratur: Digitalt material som presenteras vid kursstart.  

Teachers

Feedback News