Rhetoric - the Art of Persuasion

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Retorik - konsten att övertyga (hösten 2017)

Kursomgången hösten 2017 använder Canvas. Där hittar du allt från litteraturlista och Kurs-PM till föreläsningar och inlämningsuppgifter.  Du loggar in på Canvas via https://kth.instructure.com Om du inte kommer in så kontakta KTH IT-support.

OBS: Du måste registrera dig på kursen för att kunna gå den och för att få tillgång till Canvas. Gör detta omgående.

Litteratur
Kursen utgår från den klassiska retoriken som teoretisk utgångspunkt. Som kurslitteratur används i första hand: 

Lindqvist, Janne (2016), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-09988-0

Boken kompletteras med artiklar som publiceras i Canvas. I undantagsfall tillåts annan kursbok (kräver godkännande från kursansvarig och examinator).

Teachers

Feedback News