Industrial Management, Basic Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs

Kursomgången i period 4 VT21 börjar 2021-03-22, 13:15–15:00

Zoom-länk:
https://kth-se.zoom.us/j/62716566350


All information om kursen kommer att finnas på kursens hemsida på Canvas. Canvassidan heter "ME1003 VT21-1 Industriell ekonomi, grundkurs" och kommer att publiceras i god tid innan kursstart. Kursen i period 4 ges på svenska.

Kurslitteratur:
Kursbok: "Modern industriell ekonomi", Engwall et. al. Studentlitteratur, upplaga 2 (2020) [ISBN: 9789144141510]
Övningsbok: "Övningar till modern industriell ekonomi", Engwall, et. al., Studentlitteratur, upplaga (2020) [ISBN: 9789144141503]

För mer information eller frågor, kontakta: me1003@indek.kth.se.

Välkommen!

Bo Karlson (kursansvarig) och Mohammad Akhbari (examinator)

___________________________________________________________________

Welcome to ME1003 Industrial Management, Basic Course

The course in period 4 VT21 begins on 2021-03-22, 13:15–15:00

Zoom link:
https://kth-se.zoom.us/j/62716566350


All information regarding the course can be found on Canvas. The Canvas page is called "ME1003 VT21-1 Industriell ekonomi, grundkurs" and will be published before the course starts. The course is given in Swedish.

Course literature:
Text book: "Modern Industrial Management", Engwall et. al. Studentlitteratur, Second edition (2020) [ISBN: 9789144141527]
Exercise book: "Exercises for Modern Industrial Management", Engwall et. al., Studentlitteratur (2020) [ISBN: 
9789144141534]

For more information or if you have any questions, please contact: me1003@indek.kth.se.

Welcome!

Mohammad Akhbari (responsible teacher and examiner)

Teachers

Feedback News