Industrial Management, Basic Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till ME1003 Industriell ekonomi, gk

Kursomgången i period 4 VT20 börjar 2020-03-17, 13:15-15:00, Sal: Q1

All information om kursen kommer att finnas på kursens hemsida på Canvas. Canvassidan heter ME1003VT201 Industriell ekonomi, grundkurs och kommer att publiceras i god tid innan kursstart.

Kurslitteratur:
- Modern industriell ekonomi, Engwall m.fl. (2017), Studentlitteratur, ISBN 9789144116914 (köps i bokhandeln eller på nätet) 
- Övningar till Modern Industriell ekonomi, Engwall m.fl. (2019) ISBN 9789144116143 (köps i bokhandeln eller på nätet) 

För mer information eller frågor, kontakta: me1003@indek.kth.se.

Välkommen!

Bo Karlson (kursansvarig lärare) och
Mohammad Akhbari (examinator)

Teachers

Feedback News