Introduction to Industrial Engineering and Management

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

ME1305 Introduktion till Industriell ekonomi 7,5 hp gavs sista gången HT16

Kursen ersätts från och med HT17 av ME1314 Introduktion till Industriell ekonomi 9,0 hp. Kursen ges för årskurs 1 på I-programmet och är ny för i år. Vi kommer att använda Canvas som kursplattform, inte KTH Social. På Canvas kommer all kursinformation och allt kursmaterial att finnas. 

OBS: Vi kommer att använda en ny kursbok med det preliminära namnet "Modern Industriell ekonomi" av Engwall, Jerbrant, Karlson och Storm. Denna bok är en väsentligt utökad och nyskriven upplaga av den tidigare kursboken av samma författare.

Mer information kommer att finnas på Canvas.

Bo Karlson
Kursansvarig

Teachers

Feedback News