Show version

Version created by Hans Johansson 2014-08-11 13:42

Show next >
Compare next >

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifternas roll

Genom att redan från början arbeta självständigt med inlämningsuppgifterna lär Du Dig kursens grundläggande, teoretiska avsnitt och får goda förutsättningar för att förstå de tillämpningar som behandlas senare under kursen. Vi tror också att dessa uppgifter underlättar Din "tentamensläsning" och ökar Dina möjligheter att bli godkänd redan första gången som Du tenterar. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska, på samma sätt som laborationer, och de utgör en del av examinationen. Varje inlämningsuppgift omfattar två till fyra deluppgifter. Alla kursdeltagare får likartade uppgifter, som dock är inbördes olika.

Utlämning av uppgifterna, inlämning av svaren, samt krav för Godkänd Inlämningsuppgift

Dina inlämningsuppgifter ska göras under kursens gång . I Kursprogrammet kan Du se när en inlämningsuppgift bör göras. De schemalagda räknestugorna är bland annat avsedda för att ge ämnesmässig hjälp i samband med inlämningsuppgifterna.
Du hämtar själv en Packe med samtliga inlämningsuppgifter ( i PDF-format) från webben. Svaren på inlämningsuppgifterna ska Du lämna via dator uppkopplad mot Internet

För godkänd inlämningsuppgift krävs att alla frågorna ska vara helt korrekta. För att kunna hantera inlämningsuppgifterna manuellt om det automatiska systemet skulle krångla skall ni behålla era "rätta" svar tills momentet rapporterats i LADOK

Bruksanvisning

Hämta en packe med inlämningsuppgifter

Du laddar själv ner en packe inlämningsuppgifter (i PDF-format).

När du försöker svara på inlämningsuppgfterna (länk till vänster) skrivs din buntkod ut på skärmen. Denna kod använder du då du hämtar din bunt med inlämningsupgifter (andra länken till vänster).

Svara på inlämningsuppgifter

Till vänster finns länken till det system där du bokar laborationer och svarar på inlämningsuppgifter.

Tidsgränser som måste hållas

Tidsgräns 1 är vid midnatt samma dag som första ordinarie tentamenstillfället.(Tidsgräns1)
Tidsgräns 2 är sex månader efter tidsgräns 1. (Tidsgräns2)

Vid Tidsgräns1 gäller följande

Har Du inte alla Inlämningsuppgifter godkända måste Du för att få godkänt på kursmomentet Inlämningsuppgifter förutom Inlämningsuppgifterna även lösa en "bonusuppgift". Eftersom kursen har slutat kan Du inte räkna med ämnesmässig hjälp från lärarna.

Vid Tidsgräns 2 gäller följande

Har Du inte alla Inlämningsuppgifterna godkända samt godkänd Bonusuppgift får Du återkomma vid nästa kurstillfälle. Eventuellt kan examinator besluta om alternativa regler.

Följ som tidigare Inlämningsuppgifter tills Du klarat alla Inlämningsuppgifter.
Först när detta är klart kontaktar Du examinator, gärna per email, och ber att få en bonusuppgift översänd.

Bonusuppgiften skall lämnas in med fullständiga lösningar till någon av Elektrolärarna och kan sedan hämtas hos någon av lärarna efter tidigast 1 terminsvecka.

Feedback News