Laborationer

Boka tid för laboration

Länken nedan leder till det kuradministrativa systemet där labbar kan bokas. Du loggar in med ditt KTH-ID.

Labbokning

Regler för laborationer

Tidsgräns

Samtliga laborationer måste göras under ett läsår.

Kortlaborationer

Samtliga kortlaborationer är 3 timmar långa. De inleds med en obligatorisk teorilektion i lektionssal. Innan labortionen skall du vara väl förtogen med det teoriavsnitt som laborationen behandlar. Laborationerna genomförs i grupper om  maximalt3  teknologer.

Långlabortion

Långlsborationer är i regel 4 timmar långa. Du genomför på egen hand förberedelseuppgifterna. Laborationen startar i laboratoriet.
Laborationerna genomförs i grupper om maximalt 3 teknologer.

Hans Johansson created page 11 August 2014

Teacher Hans Johansson changed the permissions 11 August 2014

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Hans Johansson changed the permissions 30 August 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News