News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2014
Scheduling staff created event 14 March 2014
Scheduling staff edited 8 May 2014

Q217, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 13 October 2014

Även sal: B242

Scheduling staff edited 20 October 2014

L41, L42, L43, L44, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36

commented 30 October 2014

Är det fel i schemat eller kommer tentan för mf1016 vara tre timmar? I kurs PM så står det nämligen att tentan är fyra timmar. 

Assistant commented 30 October 2014

MF1016-tentan är 4h. I schemat är salarna Q21Q22Q24Q26Q31Q33Q34Q36 även bokade kl 17-18, så där sitter man säker.

Hamnar man i  L41L42L43L44 och ska göra MF1016 har man kanske hamnat fel.

commented 30 October 2014

Då har jag hamnat fel. Är placerad i L42. Vem ska man kontakta för att fixa en ny placering?

commented 30 October 2014

Är också placerad i L42, och är anmäld till MF1016 tentamen så antar att det är L som gäller?

Assistant commented 30 October 2014

Den senaste uppgiften är att L-salarna är bokade även 17-18, men att det inte syns i schemat pga fel på datan.

Ingen anledning för panik mao.

 
Scheduling staff created event 13 October 2014
 
Scheduling staff created event 13 October 2014
 
Scheduling staff created event 7 October 2014
Scheduling staff edited 13 October 2014

Även sal: B242

 
under HT 2014

Hans Johansson created page 11 August 2014

Teacher Hans Johansson changed the permissions 11 August 2014

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Hans Johansson changed the permissions 30 August 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 11 October 2014

Jag är lite förvirrad över inlämningsuppgift 11. Om jag tar med ledningens spänningsfall i beräkningarna så blir svaren fel och endast genom att försumma kabelns resistens får jag rätt svar på a), b) och d).

Är jag ute och cyklar som vill ta hänsyn till ledningens spänningsfall/förlust? :-)

(Jämför med exempel 1.22 i läroboken)

Mvh

Mattias

Teacher commented 11 October 2014

I uppgiften ska man anta att det är 230V i kabelns "mottagarände" dvs där lasterna är (garaget). Väldig vanligt  antagande som ger bra resuItat med mycket enklare beräkningar. I  Exempel 1:22 utgår man ifrån att spänningen är 230V i kabelns "sändarände" i detta fall ett vägguttag följt av en skarvsladd.

commented 11 October 2014

Tack för ditt svar. Du har givetvis helt rätt -ser nu att det står "Spänningen i garaget antar du vara 230 V". Jag skulle nog ha läst uppgiften lite mer noggrant innan jag frågade :-)

Mvh/m

 
September 2014
Scheduling staff created event 29 August 2014
Scheduling staff edited 17 September 2014

M376

 
Scheduling staff created event 14 March 2014
Scheduling staff edited 9 May 2014

[{u'user_id': u'u1okgwvl', u'user_name': u'Hans Bengt Johansson'}, {u'user_id': u'u1vahuus', u'user_name': u'Mikael Hellgrenokgwvl'}]

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 29 August 2014

Elektrolabbet

ACT. B242M37+Elektrolabbet

[{u'user_id': u'u1okgwvl', u'user_name': u'Hans Bengt Johansson'}]

Scheduling staff edited 17 September 2014

ACT. M376+Elektrolabbet

 
August 2014
Scheduling staff created event 14 March 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 29 August 2014

LIM. B242M37+Elektrolabbet

 
Scheduling staff created event 14 March 2014
Scheduling staff edited 8 May 2014

[u'CFATE_3']

Scheduling staff edited 9 May 2014

[{'user_name': u'Hans Bengt Johansson', 'user_id': u'u1okgwvl'}]

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 25 August 2014

Fil Lab BQ242+Elektrolabbet

 
Scheduling staff created event 25 August 2014
Scheduling staff edited 25 August 2014

Fil Lab BQ242+Elektrolabbet

 
Feedback News