Industrial Design Engineering Advanced Course, Part 1

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

HK1 2018

NOTE: The course will live in Canvas, here you only find the schedule.

The course HK1 2018 (MF2060, Industrial Design Engineering Advanced Course, Part 1) will start Thursday January 18 at 09:15 in Gladan at Brinellvägen 85. I will then give you a richer introduction to the course, but this is the course in a brief. 

The course is a combination of four course elements, all tied together by an overarching project. Each student will in the end make an individual design of a product, but this design will be informed by several other investigations made in groups of various compositions.

The four course elements are; Human Centred Design, Surface Modelling in CAD, Branding and Design Research Seminars.

The product design project is about machines for the home. The context is Stockholm as today, BUT in a circular service paradigm.

The students will design the devices/tools sometimes needed in a home, but provided as a service instead of individually owned products. As service providers we have selected six different brands representing different business strategies such as product heritage, service heritage, brand extension and life style heritage.

Deliverables will be user studies according to type of equipment, brand platform/design brief, and a final design of a piece of equipment for a specific brand. The exercises are all fictional, though we will use real brands and real users to create great products.

/Teo Enlund, Course Responsible Teacher

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News