Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2018 Show in My Schedule
Wed 5 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location U51
Note: Utanför modul
Thu 6 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location L51
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Kloker, Toker
Thu 13 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location U51
Week 38 2018 Show in My Schedule
Tue 18 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location V32
Thu 20 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Kloker, Toker
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location U31
Note: Utanför modul
Thu 27 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location Kloker, Toker
Week 42 2018 Show in My Schedule
Mon 15 oct 13:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location U51
Note: Utanför modul
Week 43 2018 Show in My Schedule
Fri 26 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location Glader, Kloker, Prosit
Feedback News