Energy Policy and Planning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to MJ2477-Energy Policy and Planning!

In this course, we look into energy planning and policy, as well as policy implementation processes. Our purpose is to evaluate how energy policies are defined and implemented and how institutions and markets are created to promote and develop sustainable energy systems. Studied examples include mainly Europe and developing countries.

Students will review different policy examples: analyze the policy objectives, the implementation process and their outcome. Both European and developing country contexts will be considered. At the end of the course, students should be able to understand how energy policy is designed, identify policy processes, and assess outcomes. They will also be able to understand how energy policy instruments affect energy system investment decisions and public behavior.

Teachers

Feedback News