Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2015 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 2 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L52
Week 37 2015 Show in My Schedule
Tue 8 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L52
Wed 9 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt, Grupp 2
Fri 11 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt grupp1
Week 38 2015 Show in My Schedule
Wed 16 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L52
Wed 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L52
Week 39 2015 Show in My Schedule
Wed 23 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt, Grupp 2
Fri 25 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt grupp1
Week 40 2015 Show in My Schedule
Wed 30 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L52
Fri 2 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L52
Week 41 2015 Show in My Schedule
Fri 9 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: D42
Note: Obligatoriskt, Grupp 1
Fri 9 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt, Grupp 2
Week 45 2015 Show in My Schedule
Tue 3 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt grupp1
Wed 4 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt, Grupp 2
Week 46 2015 Show in My Schedule
Thu 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: V22
Week 47 2015 Show in My Schedule
Tue 17 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: E35
Note:
Wed 18 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: L31
Note: Obligatoriskt, Grupp 2
Thu 19 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Location: E34
Note: Obligatoriskt grupp 1
Week 48 2015 Show in My Schedule
Wed 25 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L51
Week 50 2015 Show in My Schedule
Tue 8 dec 13:00-17:00 Redovisning
HT 2015
Presentation
Location: L43
Thu 10 dec 09:00-12:00 Redovisning
HT 2015
Presentation
Location: L31
Week 3 2016 Show in My Schedule
Mon 18 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2015
Examination
Location: B21, B22
Thu 21 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2015
Examination
Location: E33
Note: Extratillfälle
Feedback News