News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2015
Scheduling staff created event 2 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 8 December 2015

Torsdag 10 december 2015 kl 089:00 - 12:00

 
November 2015
Scheduling staff created event 2 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

TorsMåndag 218 januari 2016 kl 0914:00 - 138:00

E3B21, E34, E35B22, V12

Scheduling staff edited 30 November 2015

B21, B22, V12

 
Scheduling staff created event 30 November 2015
 
October 2015
Scheduling staff created event 2 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 7 October 2015

Tiorsdag 179 november 2015 kl 130:00 - 152:00

L43E34

Scheduling staff removed the event 13 November 2015
 
Scheduling staff created event 2 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 August 2015
Scheduling staff edited 7 October 2015

OnTisdag 14 okto7 november 2015 kl 0813:00 - 105:00

L52E35

Scheduling staff restored the event from the trash can. 7 October 2015

Scheduling staff removed the event 13 November 2015
 
September 2015
Scheduling staff created event 12 August 2015
Scheduling staff edited 30 September 2015

OnTisdag 14 okto0 november 2015 kl 103:00 - 125:00

V33D34

Scheduling staff removed the event 7 October 2015
 
Scheduling staff created event 2 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 18 August 2015

Obligatoriskt, Grupp 32

Scheduling staff removed the event 16 September 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 16 September 2015

 
August 2015
Scheduling staff created event 25 August 2015
 
Scheduling staff created event 2 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 21 August 2015

OnTisdag 308 september 2015 kl 0815:00 - 107:00

L5V22

Scheduling staff edited 21 August 2015

Tisdag 8 september 2015 kl 1508:00 - 170:00

V2L52

 
Scheduling staff created event 2 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 19 August 2015

TisFredag 225 september 2015 kl 153:00 - 175:00

L41M38

Scheduling staff edited 19 August 2015

M38L31

 
Feedback News