Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: L52
Fri 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q36
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q33
Fri 7 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D36
Note: Gr 2
Fri 7 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D36
Note: Gr 3
Week 37 2018 Show in My Schedule
Fri 14 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Week 38 2018 Show in My Schedule
Thu 20 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Gr 2, egen sal Arctic
Fri 21 sep 14:00-16:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Gr 3, egen sal
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q31
Fri 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V3
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q36
Fri 5 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: B24
Note: Gr 2
Fri 5 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L44
Note: Gr 3
Week 41 2018 Show in My Schedule
Fri 12 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q33
Week 44 2018 Show in My Schedule
Tue 30 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: D33
Note: Gr 1
Fri 2 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L43
Note: Gr 3
Fri 2 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: B24
Note: Gr 2
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q33
Fri 9 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: L52
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: L31
Note: Gr 1
Fri 16 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Gr 2, egen sal Arctic
Fri 16 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Gr 3, egen sal Arctic
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: L52
Week 49 2018 Show in My Schedule
Fri 7 dec 08:00-12:00 Redovisning
HT 2018
Presentation
Location: D36
Note: Gr 2
Fri 7 dec 13:00-17:00 Redovisning
HT 2018
Presentation
Location: D36
Note: Gr 3
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location: U41, U51
Feedback News