News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

January 2019
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 1 January 2019

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db, bb4faf52-8ff1-40ae-8211-b73a54703b8d, d7857e8e-4729-481f-8aba-9f2c167d1937

 
August 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 24 August 2018

Tisdag 11 septem2 oktober 2018 kl 13:00 - 15:00

e4358b16-9bad-4613-aba6-a071ebc8db53708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 21 August 2018

c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90

Gr 3, egen sal Arctic

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 21 August 2018

c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90

Gr 2, egen sal Arctic

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 21 August 2018

Fredag 21 september 2018 kl 134:00 - 156:00

bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

Gr 3, egen sal

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 21 August 2018

FreTorsdag 210 september 2018 kl 103:00 - 125:00

368e0b07-4c35-4599-98ba-0f09b6f75aec

Gr 2, egen sal Arctic

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 21 August 2018

Fredag 2 november 2018 kl 1308:00 - 150:00

 
June 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 14 June 2018

SeminariumFöreläsning

db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d

SeminariumFöreläsning

Gr 1

 
May 2018
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Feedback News