Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Tue 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Wed 31 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location Q26, Q31
Fri 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Fri 2 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location U51, U61
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Mon 5 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location M32, M33
Mon 5 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Mon 5 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Tue 6 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Tue 6 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Wed 7 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Wed 7 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Thu 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Thu 8 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location V33, V35
Thu 8 nov 14:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Thu 8 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Mon 12 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location V21, V22
Tue 13 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 1, MWL-lab
Thu 15 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Thu 15 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location M33, M36
Fri 16 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Ulf Carlsson
Location L21, L51, L52, V11, ...
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Mon 19 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location V21, V22
Fri 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Fri 23 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location M33, M37
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Mon 26 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Tue 27 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location V21, V22
Tue 27 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Tue 27 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: LAB 2, MWL-lab
Wed 28 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Ulf Carlsson
Location B21, B22, B23, V12, ...
Wed 28 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Wed 28 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Thu 29 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Thu 29 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Fri 30 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Fri 30 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Ulf Carlsson
Note: Lab 2, MWL-lab
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Mon 3 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location V21, V22
Thu 6 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Thu 6 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location B24, U51
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Ulf Carlsson
Location V1
Tue 11 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Ulf Carlsson
Location V01, V22
Thu 13 dec 08:00-12:00 Räknestuga
HT 2018
Math workshop Teachers: Ulf Carlsson
Location U41
Fri 14 dec 13:00-15:00 Kontrollskrivning
HT 2018
Test Teachers: Ulf Carlsson
Location L22, L43, L44, L52, ...
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Ulf Carlsson
Location M31, M32, M33, M35, ...
Feedback News