Strength of Materials and Solid Mechanics, Basic Course with Energy Methods

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

SE1055 Hållfasthetslära grundkurs med energimetoder är obligatorisk inom Teknisk fysikprogrammet. Kursen är öppen för studenter inom andra program, studenter som vill skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom hållfasthetslära, se kursplan för beskrivning av kursinnehållet. (Studenter inom CMAST och CFATE läser i stället SE1010. Studenter inom CDEPR och CMATD läser SE1020.)

Teachers

Feedback News