Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Thu 21 mar 16:00-18:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Fri 22 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Fri 22 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Tue 26 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 Biomek
Laboratory Teachers: Christian Gasser
Note: Lab 1, Laboratoriet
Wed 27 mar 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 Biomek
Laboratory Teachers: Christian Gasser
Note: Lab 1, Laboratoriet
Thu 28 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Fri 29 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Tue 2 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Thu 4 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Fri 5 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Tue 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Thu 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Fri 12 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 08:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 Biomek
Computer laboration Teachers: Christian Gasser
Location Teknologrummet
Note: Dator 1
Tue 23 apr 13:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 Biomek
Computer laboration Teachers: Christian Gasser
Location Teknologrummet
Note: Dator 1
Thu 25 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 08:00-12:00 Laboration
VT 2019 Biomek
Laboratory Teachers: Christian Gasser
Note: Lab 2, Laboratoriet
Tue 30 apr 13:00-17:00 Laboration
VT 2019 Biomek
Laboratory Teachers: Christian Gasser
Note: Lab 2, Laboratoriet
Thu 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Fri 3 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Note: Introduction to Biomechanics
Tue 7 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Wed 8 may 13:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 Biomek
Computer laboration Teachers: Christian Gasser
Location Teknologrummet
Note: Dator 2
Thu 9 may 13:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 Biomek
Computer laboration Teachers: Christian Gasser
Location Teknologrummet
Note: Dator 2
Fri 10 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Biomek
Lecture Teachers: Christian Gasser
Tue 14 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 Biomek
Exercise Teachers: Christian Gasser
Week 22 2019 Show in My Schedule
Fri 31 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019 Biomek
Examination Teachers: Christian Gasser
Location V01, V11
Feedback News