Packaging Materials

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course Packaging Materials!

The course is given by the Department of Solid Mechanics, KTH Engineering Sciences in collaboration with the Department of Fibre and Polymer Technology, KTH Chemical Science and Engineering. Laboratory work on paper and board testing will be carried out at Innventia AB.

In this course you will learn

  • about the components of the packaging system and demonstrate how these influences the design of packages,
  • to select suitable material and technology for manufacturing of a particular type of packages,
  • about the properties of a packaging material based on the structure and chemistry of the materials, and
  • how the results from mechanical testing of packaging materials relate to relevant fundamental solid mechanics parameters.

In the laboratory work you will design a paperboard packaging. Testing of the most important material parameters will be carried out in one of the labs and your design will be verified by testing of real packages made of the same material. In the laboratory work you will also also use computer based tools to analyse packaging logistics systems.

Teachers

Feedback News