Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2015 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 23 mar 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Intro, arithmetics, prime numbers, Eucl. algorithm.

Chapters: 3.2.1-3.2.4

Tue 24 mar 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Diofantine equations, fund. theorem of arithmetics.

Chapter: 3.2.5

Tue 24 mar 15:00-17:00 Exercise
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-304

Assigned problems

Wed 25 mar 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Modular arithmetics.

Chapter 3.3

Thu 26 mar 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-308

Modular arithmetics, Number bases and number systems.

Chapters 3.3-3.4

Thu 26 mar 13:00-15:00 Exercise
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-303

Assigned problems

Week 14 2015 Show in My Schedule
Mon 30 mar 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Recursion and induction.

Chapter 4

Tue 31 mar 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Set theory, relations, functions, cardinality

Chapters 8.1.1-8.1.2, 8.1.4-8.2.3, 2.1-2.6

Wed 1 apr 10:00-12:00 Exercise
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-308

Assigned problems

Week 16 2015 Show in My Schedule
Mon 13 apr 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-303

Multiplication principle, binomial numbers.

Chapter 5.2

Tue 14 apr 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-204

Repetition for partial exam I.

Tue 14 apr 13:00-15:00 Exercise and partial exam I
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-303

Exam is 13:15-14:15 and exercise 14:30-15:00.

Chapters 2, 3.2-3.4, 4, 8.1.1-8.1.2, 8.1.4-8.2.3.

Wed 15 apr 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Permutations, pigeonhole principle, Stirling numbers, partitions.

Chapters 5.3-5.5.

Thu 16 apr 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Inclusion-Exclusion.

Chapter 5.5.

Thu 16 apr 13:00-15:00 Exercise
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-304

Assigned problems

Week 17 2015 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-303

Introduction to groups.

Chapter 2.1-2.1.3 in part II

Tue 21 apr 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-204

Cyclic groups, Lagrange's theorem.

Chapter 2.1.4-2.1.7 in part II

Wed 22 apr 10:00-12:00 Exercise
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-304

Assigned problems

Week 18 2015 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-204

Permutation groups.

Chapter 5.1 in part II

Tue 28 apr 15:00-17:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Cryptography and repetition for partial exam II.

Chapter 3.2 in part II

Wed 29 apr 10:00-12:00 Exercise and partial exam II
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-303

Exam is 10:15-11:15 and exercise 11:30-12:00.

Chapters 5.2-5.5.

Wed 29 apr 12:00-15:00 Räknestuga
VT 2015 TCOMK1
Math workshop
Location: Ka-308
Week 19 2015 Show in My Schedule
Mon 4 may 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Error correcting codes.

Chapter 3.1 in part II

Wed 6 may 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Boolean algebras and repetition for partial exam III.

Chapter 7.3 in part II

Wed 6 may 13:00-15:00 Exercise and partial exam III
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-304

Exam is 13:15-14:15 and exercise 14:30-15:00.

Chapter 2.1 and 5.1 in part II.

Thu 7 may 10:00-14:00 Räknestuga
VT 2015 TCOMK1
Math workshop
Location: Ka-308
Week 20 2015 Show in My Schedule
Mon 11 may 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-204

Graphs, Eulerian circuits and Hamiltonian cycles.

Chapter 6.1-6.4

Wed 13 may 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Planar graphs and repetition for partial exam IV.

Chapter 7.1 in part II.

Wed 13 may 13:00-15:00 Exercise and partial exam IV
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-304

Exam is 13:15-14:15 and exercise 14:30-15:00.

Chapter 3.1-3.2 in part II, 7.3

Week 21 2015 Show in My Schedule
Tue 19 may 10:00-14:00 Räknestuga
VT 2015 TCOMK1
Math workshop
Location: Ka-308
Wed 20 may 13:00-15:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Hall's marriage theorem.

Chapter 9.1-9.2 in part II.

Thu 21 may 10:00-12:00 Lecture
VT 2015 TCOMK1
Lecture Teachers: Petter Brändén
Location: Ka-304

Extra time and repetition for partial exam V.

Thu 21 may 13:00-15:00 Exercise and partial exam V
VT 2015 TCOMK1
Exercise Teachers: Gaultier Lambert
Location: Ka-304

Exam is 13:15-14:15 and exercise 14:30-15:00.

Chapter 7.1-7.2.3, 9.1-9.2 in part II, 6.1-6.4.

Week 23 2015 Show in My Schedule
Tue 2 jun 14:00-19:00 Final Exam
VT 2015 TCOMK1
Examination

See

https://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/tentor

for location

Feedback News