Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Wed 20 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Thu 21 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-303, Ka-304
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 26 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 26 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-303, Ka-304
Wed 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Fri 29 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Fri 29 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-303, Ka-304
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 11:00-13:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 2 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 2 apr 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-303, Ka-304
Wed 3 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Wed 3 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-208, Ka-304
Fri 5 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Fri 5 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-303, Ka-304
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Wed 10 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Fri 12 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-303, Ka-304
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Thu 25 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-208, Ka-308
Fri 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Fri 26 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-204, Ka-208
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 30 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Thu 2 may 10:00-12:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-301, Ka-308
Fri 3 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-205, Ka-301
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 7 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 7 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal A
Wed 8 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-208, Ka-308
Thu 9 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-204, Ka-208
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Tue 14 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location: Ka-Sal C
Wed 15 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-208, Ka-301
Thu 16 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location: Ka-205, Ka-208
Week 22 2019 Show in My Schedule
Wed 29 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019 CINTE1
Examination
Location: V01, V11, V12, V21, ...
Feedback News