5. Lärare

Lärare för CINEK

Examinator

Lars Filipsson, lfn@kth.se, 08 - 790 66 55

Kursledare och föreläsare:

Kristian Bjerklöv, bjerklov@kth.se, 08 - 790 7164

Övningslärare och seminarieledare:

Grupp 1: Erik Aas

Grupp 2: Martin Blomgren

Grupp 3: David Rydh

Grupp 4: Lars Svensson

Kurssekreterare: Claudette Tedfors, tedfors@math.kth.se

Feedback News