5. Schema

Föreläsningar:

 1. Funktioner och binomialsatsen, 1.1-1.7, 9 sep kl 8-10 i M1, övning 15 sep
 2. Trigonometri, 1.8-1.10, 14 sep kl 8-10 i M1, övning 15 sep
 3. Gränsvärden, 2.1-2.5, 17 sep kl 10-12 i Q1, övning 20 sep
  Seminarie 1, 22 sep
 4. Derivatans definition, 3.1-3.3, 24 sep kl 10-12 i D1, övning 1 okt
 5. Fortsatt teori om derivator, 3.4-3.6 och 3.8, 27 sep kl 10-12 i M1, övning 1 okt
 6. Kurvritning och optimering, 4.1-4.6, 4 okt kl 10-12 i M1, övning 11 okt
  Seminarie 2, 15 okt
 7. Integralens definition, 6.1-6.4, 26 okt kl 10-12 i M1, övning 27 okt
 8. Integrations tekniker, 5.1-5.4, 27 okt kl 8-10 i M1, övning 29 okt
 9. Generaliserade integraler, 6.5, 29 okt kl 10-12 i M1, övning 3 nov
  Seminarie 3, 1 nov
 10. Repetition av kapitel 1-4, 1 nov kl 13-15 i F1, övning 3 nov
  Kontrollskrivning 1, 2 nov
 11. Area- och volymberäkningar, 7.1, 7.3, 7.5, 7.9, 3 nov kl 13-15 i M1, övning 5 nov
 12. Serier, 7.9 och Kompletterande kurslitteratur om serier, 5 nov kl 10-12 i M1, övning 12 nov
  Seminarie 4, 8 nov
 13. Linjära diff. ekvationer, 8.1, 8.5-8.6, 10 nov kl 13-15 i M1, övning 12 nov
 14. Partikulärlösningar, 8.7, 12 nov kl 8-10 i M1, övning 17 nov
 15. Maclaurin utvecklingar, 9.1-9.3, 17 nov kl 10-12 i M1, övning 25 nov
  Seminarie 5, 19 nov
 16. Repetition av kapitel 5-8, 22 nov kl 13-15 i M1, övning 25 nov
  Kontrollskrivning 2, 22 nov
 17. Taylors formel, kap 9, 24 nov kl 10-12 i M1, övning 25 nov
 18. Modelltentamen I, 26 nov kl 8-10 i M1, övning 6 dec
  Seminarie 6, 29 nov
 19. Modelltentamen II, 1 dec kl 13-15 i M1
 20. Repetition med reflektioner, 3 dec kl 10-12 i M1 (inställd)
 21. Modelltentamen III, 8 dec kl 10-12 i M1
 22. Repetition med reflektioner, 10 dec kl 10-12 i D1

Efter varje föreläsning skall man lösa de rekommenderade uppgifterna som baseras på föreläsningens teori. Nästkommande övning baseras på dessa uppgifter. Lycka till!

Tomas Ekholm created page 1 September 2010

commented 23 October 2010

Är detta schema exakt likadant för de som har sin första lektion 25e oktober 2010? (andra perioden)

Feedback News