Föreläsningsschema (CSAMH)

Föreläsningar:

 1. Funktioner och binomialsatsen, 1.1-1.7
  Övn: 1.10e, 1.11, 1.31d, 1.34, 1.36, 1.37b, 1.40, 1.46, 1.54be, 1.72a
 2. Inversa funktioner och trigonometri , 1.8-1.10
  Övn
  : 1.87abc, 1.89, 1.94, 1.96ac, 1.115, 1.116, 1.124, 1.125, 1.140
 3. Gränsvärden vid oändligheten och talet e , 2.1, 2.3
  Övn
  : 2.1, 2.2b, 2.3, 2.11, 2.16c, 2.29, 2.36, 2.38, 2.39a

  Seminarium 1: F1-F2

 4. Gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4
  Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.11abh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
 5. Derivatans definition, 3.1-3.4
  Övn
  : 3.3, 3.7a, 3.8, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf
 6. Fortsatt teori om derivator, 3.4-3.6
  Övn
  : 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27

  Kontrollskrivning 1: F1-F5
   
 7. Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2
  Övn
  : 4.1cd, 4.5abd, 4.6ab, 4.7
 8. Optimering och olikheter, 4.3-4.4
  Övn
  : 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.26, 4.27
 9. Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4
  Övn
  :  6.3, 6.4, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22

  Seminarium 2
  : F3-F8

 10. Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4
  Övn
  : 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b, 6.17a
 11. Generaliserade integraler: obegränsade områden, 6.5
  Övn
  : 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
 12. Generaliserade integraler: obegränsad integrand, 6.5
  Övn
  : 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50

  Kontrollskrivning 2: F6-F10

 13. Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9
  Övn
  : 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergs häfte, 7.46, 7.48
 14. Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel, Ex 10]
  Övn
  : 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
 15. Homogena differentialekv. med konstanta koeff. , 8.1-8.2, 8.5-8.6
  Övn
  : 8.3a, 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.38, 8.39, 8.40

  Seminarium
   3: F9-F14

 16. Partikulärlösningar till differentialekv. med konstanta koeff. , 8.7
  Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53, 8.59
 17. Taylors formel , 9.1-9.5
  Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14
 18. Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7
  Övn
  : 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38

  Seminarium 4:
  F15-F17

 19. Repetition I
 20. Repetition II
 21. Repetition III
Feedback News