Kurslitteratur

Böcker

  • Algebra: Contemporary Linear Algebra av Howard Anton och Robert C. Busby, 2003, ISBN 978-0-0471-16362-6.
  • Numeriska metoder:  Numerical Analysis KTH. Specialtryckt bok för KTH som är baserad på Timothy Sauers bok.  Denna bok säljs bara på kårbokhandeln. Boken kommer även att  användas i kursen Matematisk och numerisk analys I (SF1668).  

 Boken av Anton och Busby finns även att beställa via t ex Bokus (men notera att priset kan vara högre än på Kårbokhandeln). 

Ordlista

Feedback News