Kursregistrering

Du kursregistrerar dig själv genom mina sidor. Där anmäler du dig också till tentamen. Information om detta finns på sidan Studentexpedition Matematik. Vänd dig också till studentexpeditionen om det inte går att registrera dig via mina sidor, t.ex. om du vill omregistrera dig på kursen.

Feedback News