Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 oct 15:00-17:00 Lecture 1
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V22

Block 1

Wed 30 oct 10:00-12:00 Lecture 2
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 1

Fri 1 nov 13:00-15:00 Lecture 3
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 1

Week 45 2019 Show in My Schedule
Tue 5 nov 15:00-17:00 Lecture 4
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V22

Block 1

Wed 6 nov 10:00-12:00 Lecture 5
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V1

Block 2

Fri 8 nov 13:00-15:00 Lecture 6
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V22

Block 2

Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 15:00-17:00 Lecture 7
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V22

Block 2

Wed 13 nov 10:00-12:00 Lecture 8
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V34

Block 2

Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 15:00-17:00 Lecture 9
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V22

Block 2+3

Fri 22 nov 13:00-15:00 Lecture 10
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location E3

Block 3

Week 48 2019 Show in My Schedule
Wed 27 nov 10:00-12:00 Lecture 11
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 3

Fri 29 nov 13:00-15:00 Lecture 12
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 3

Week 49 2019 Show in My Schedule
Wed 4 dec 10:00-12:00 Lecture 13
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location V34

Block 4

Fri 6 dec 13:00-15:00 Lecture 14
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 4

Week 50 2019 Show in My Schedule
Fri 13 dec 13:00-15:00 Lecture 15
HT 2019 SAP
Lecture Teachers: Elias Jarlebring
Location L52

Block 4

Feedback News