The Finite Element Method

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The Finite Element Method

The Finite Element Method (FEM) is a numerical method for solving general differential equations. FEM was first developed for elasticity and structural analysis, but is today used as a universal computational method in all areas of science and engineering, including fluid mechanics, electromagnetics, biomechanics and financial mathematics. The mathematical framework of FEM is well developed, which allows for detailed estimation of the discretisation error and efficient adaptive algorithms that minimise the computational cost, and many FEM software implementations are available, both commercial and open source. This course will cover the theory of FEM, basic algorithms, and practical aspects including software implementation. 

Details of the course can be found in the webpage in Canvas.

Examples of FEM simulations using the open source software FEniCS.

Teachers

Feedback News