Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D41
Wed 16 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D41
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D41
Wed 23 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: D41
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2019 SAP
Laboratory Teachers: Michael Hanke
Location: 5O1 Spelhallen
Tue 29 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: Q17
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E32
Tue 5 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E32
Wed 6 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E32
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E31
Wed 13 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E32
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: Q15
Wed 27 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E32
Week 12 2019 Show in My Schedule
Thu 21 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: E31
Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Michael Hanke
Location: V3
Feedback News