News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2018
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 7 December 2018

Onsdag 2013 februari 2019 kl 15:00 - 17:00

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 7 December 2018

Tisdag 192 februari 2019 kl 10:00 - 12:00

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
November 2018
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['SF2568V1912', 'SF2568V1921']

['TSCRM_1', 'TMAIM_2', 'TSCRDTNM_1', 'TTMAM_1', 'TTMAM_COMA_1', 'TDTNM_1', 'TMAISCRM_2', 'TMAIM_1']

Scheduling staff edited 16 November at 07:07

['SF2568V1921', 'SF2568V1912']

['TSCRM_12', 'TMAISCRM_21', 'TDTNMTMAM_COMA_1', 'TTMAM_1', 'TTMAIM_COMA_1', 'TSCRDTNM_21', 'TMAIM_12']

 
Feedback News