Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Tue 30 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Wed 31 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Fri 2 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location B1
Tue 6 nov 16:00-18:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location V2
Wed 7 nov 14:00-16:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Fri 9 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Tue 13 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Wed 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Fri 16 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Wed 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Fri 23 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location V2
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location V1
Wed 28 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Fri 30 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Wed 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Fri 7 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location L1
Wed 12 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Fri 14 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Anja Janssen
Location D2
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location Q31, Q33, Q34
Feedback News