News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Scheduling staff edited 12 January at 07:49

69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, Digital

['TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 03:31

['TIPUM_IPUAMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 29 January at 03:33

['TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 2 February at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 5 February at 03:32

['TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMAM_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:33

['TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:46

Seminarium - online

- Project presentation (OH_9) - Mandatory examination- Max 15 min / group (10-12 min presentation + 3 min questions and change)- Schedule TBD¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Teacher Stefan Wallin edited 29 April at 09:53

- Project presentation (OH_9) - Mandatory examination- Max 15 min / group (10-12 min presentation + 3 min questions and change)- Schedule TBD

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUATMAM_1']

Teacher Stefan Wallin edited 9 May at 17:45

- Project presentation (OH_9) - Mandatory examination- Max 15 min / group (10-12 min presentation + 3 min questions and change)- Schedule TBD

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Agenda:¶

Max 15 min / group (10-12 min presentation + 3 min questions and change)¶


* Session 1 – Aerodynamics 13:15 B1: Large sail vessel 13:30 B2: Large sail vessel 13:45 H1: Pitching Wing 14:00 H2: Pitching Wing 14:15 J1: Wing with Flow Control 14:30 J2: Wing with Flow Control
* Session 2 – Multi-physics 15:15 A1: Droplet shearing and breakup 15:30 E1: Periodic Hill Flow 15:45 I1: Jet Vector Control 16:00 I2: Jet Vector Control 16:15 K1: Gas injection steel processing 16:30 M1: Corium spreading

 
March 2021
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:35

Laboration1 - ANSYS/Fluent tutorial (group 2) - online

- Lecture will start 09:15 with introduction to SpaceClaim and Mesher- Lunch 12-13- Lecture 13:15 with Mesher and introduction to Fluent¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Scheduling staff edited 3 March at 08:09

459c0050-6db2-4811-8e29-0c5c305c7d9fDigital

['TMRSM_MRSBTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TTMAMMRSM_MRSB_1']

Scheduling staff edited 5 March at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUAIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBTMAM_1']

Scheduling staff edited 12 March at 03:30

['TIPUM_IPUATEMM_1', 'TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TTMAMIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['TTEMMMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUAIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TTMAM_1']

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:35

Laboration1 - ANSYS/Fluent tutorial (group 1) - online

- Lecture will start 09:15 with introduction to SpaceClaim and Mesher- Lunch 12-13- Lecture 13:15 with Mesher and introduction to Fluent¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶Scheduling staff edited 3 March at 08:09

459c0050-6db2-4811-8e29-0c5c305c7d9fDigital

['TMRSM_MRSBTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TTMAMMRSM_MRSB_1']

Scheduling staff edited 5 March at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUAIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBTMAM_1']

Scheduling staff edited 12 March at 03:30

['TIPUM_IPUATEMM_1', 'TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TTMAMIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['TTEMMMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUAIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TTMAM_1']

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:41

Laboration2 - Project work - online

- You will work on your projects and can ask questions- I will give you feedback- I will discuss questions of general interest- Not mandatory¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Scheduling staff edited 3 March at 08:09

459c0050-6db2-4811-8e29-0c5c305c7d9fDigital

['TMRSM_MRSBTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TTMAMMRSM_MRSB_1']

Scheduling staff edited 5 March at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUAIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBTMAM_1']

Scheduling staff edited 12 March at 03:30

['TIPUM_IPUATEMM_1', 'TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TTMAMIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['TTEMMMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUAIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TTMAM_1']

 
January 2021
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Scheduling staff edited 12 January at 07:49

69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, Digital

['TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 03:31

['TIPUM_IPUAMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 29 January at 03:33

['TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 2 February at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 5 February at 03:32

['TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMAM_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:33

['TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:44

Lektion8 - online

- Info (OH_8) for reporting and presentation- Guest presentation TBD¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Teacher Stefan Wallin edited 22 April at 11:57

- 10:15-11:00 Presentation of OpenFOAM by Prof. Håkan Nilsson Chalmers- Info (OH_8) for reporting and presentation- Guest presentation TBD

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Teacher Stefan Wallin edited 29 April at 09:53

- 10:15-11:00 Presentation of OpenFOAM by Prof. Håkan Nilsson Chalmers- Info (OH_8) for reporting and presentation11:15-12:00 Presentation of COMSOL multiphysics by Mats Nigam from COMSOL

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Teacher Stefan Wallin edited 29 April at 12:28

- 10:15-11:00 Presentation of OpenFOAM by Prof. Håkan Nilsson Chalmers- 11:15-12:00 Presentation of COMSOL multiphysics by Mats NigamXavier Corbella Coll from COMSOL

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUATMAM_1']

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Scheduling staff edited 12 January at 07:49

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, Digital

['TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 03:31

['TIPUM_IPUAMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 29 January at 03:33

['TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 2 February at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 5 February at 03:32

['TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMAM_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:33

['TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:43

Lektion7 - online

- Info (OH_7)- Project updates- Guest presentation TBD¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Teacher Stefan Wallin edited 29 April at 09:53

- Info (OH_7)- Project updates- Guestfor reporting and presentation TBD

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUATMAM_1']

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Scheduling staff edited 12 January at 07:49

69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, Digital

['TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 03:31

['TIPUM_IPUAMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 29 January at 03:33

['TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 2 February at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 5 February at 03:32

['TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMAM_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:33

['TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:38

Lektion6 - online

- Info (OH_6)- TBD...¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:40

- Info (OH_6)- Project info and discussion- TBD...

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUATMAM_1']

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Scheduling staff edited 12 January at 07:49

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, Digital

['TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 03:31

['TIPUM_IPUAMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 29 January at 03:33

['TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 2 February at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 5 February at 03:32

['TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMAM_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:33

['TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:37

Lektion5 - online

- Info (OH_5)- Individual task feedback- Lecture on Quality and Physical Modelling¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:39

- Info (OH_5)- Individual task feedback- Lecture on5: Quality and Physical Modelling

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUATMAM_1']

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:14
Scheduling staff edited 12 January at 07:49

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, Digital

['TMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 03:31

['TIPUM_IPUAMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 29 January at 03:33

['TTMAM_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTMAM_1']

Scheduling staff edited 2 February at 03:32

['TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited 5 February at 03:32

['TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTEMAM_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:33

['TTEMM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TMRSM_MRSB_1', 'TTMAM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Teacher Stefan Wallin edited 2 March at 10:31

Lektion3 - online

- Info (OH_3)- Project introduction- Lecture 3: Turbulence and grid generation¶

Join Zoom Meeting ID: 638 0509 3073¶

Scheduling staff edited 7 May at 18:41

['TTEMM_1', 'TMRSM_MRSBMRSM_MRSB_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TTEMAM_1', 'TIPUM_IPUATMAM_1']

 
Feedback News