Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U21
Tue 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U31
Wed 31 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U21
Thu 1 nov 13:00-15:00 Fältövning
HT 2018
Field exercise Teachers: Elena Gutierrez Farewik, Ruoli Wang
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Ruoli Wang
Location M122
Tue 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U41
Thu 8 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U1
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U41
Tue 13 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U51
Thu 15 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U41
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Ruoli Wang
Location M122
Tue 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U51
Thu 22 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U51
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U51
Tue 27 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U51
Thu 29 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Ruoli Wang
Location M122
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U51
Thu 6 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U31
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U31
Thu 13 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Elena Gutierrez Farewik
Location U41
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 14:00-18:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Elena Gutierrez Farewik, Ruoli Wang
Location U1
Feedback News