Astrophysics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to SH2402!

This course gives a general introduction to Astrophysics. It is aimed at students who have acquired basic knowledge in mathematics and physics during the first years at a Master of Science in Engineering programme, such as Engineering Physics. The participants will be given the opportunity to apply their knowledge in order to understand the processes that occur in the extreme environments in space and how these give rise to the radiation that we can observe. An important part is the practical experience of astronomical observations. The overall aim of the course is to provide the basic tools of Astrophysics, useful in e.g. space industry, as a preparation for further studies and research in Astrophysics, for journalism and teaching at schools, and for general curiosity and interest.

Teachers

Feedback News