Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till kurswebben!

Mer om kursen under HT16 kan hittas här. Kursmaterialet kan hittas under schema. Vissa dokument är skyddade med lösenord NRT2016.

Welcome to the course website!

More about this course during HT16 can be found here. The handouts can be found below. Some documents may be protected with password NRT2016.

Auxiliary material: compendium

Example exam questions in HT13

Preparation to the exam: please read all handouts and the Compendium. The exam questions will be prepared based on the material presented in the handouts and in the Compendium only. Please check here to find information about the exam format.

Preparation to lectures: please read the handouts BEFORE each lecture. A short summary of material from the handouts will be provided during the lecture. Next, the material will be discussed by students and the teacher. During the lecture, students will have to solve short exercises, using a form provided by the teacher. The solutions will be used as a partial basis for the final grade in the course.

Handouts:
Lecture 1: a, b, c
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7
Lecture 8
Lecture 9
Lecture 10

Video-recorded lectures:
Catalogue
Tutorial

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 30 okt 10:00-12:00 Föreläsning Plats: FD41

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter