Fysikens matematiska metoder

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

INFO VT2018: 

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Question: Jag är registrerad på tentan till Fysikens matematiska metoder del2 den 14 mars.
jag försöker hitta information gällande om man får ta med sig formelsamling eller inte.

Answer: As written in the coursePM of SI1200, the only help allowed in SI1200 exams is the following which you will receive at the exam (don't bring your own copy):  FormelsamlingFMM.pdfFörhandsvisa dokumentet

Question: I am registered for SI1140 but still need to do the exam. How can I do this?  

Answer: SI1140 will no longer be given in the future, and it is replaced by two courses SI1146 and SI1200. 

SI1140 Del 1 corresponds to SI1146 (i.e. you can pass SI1140 TENA by passing the exam in SI1146). 

The main part (4p) of SI1140 Del 2 corresponds to SI1200 (i.e. you can pass SI1140 TENB by passing the exam in SI1200). 

Note that SI1140 also includes a homework (INLA, 1p). I will give another opportunity for this during spring 2018. If you need and want to do this then, please send me (=langmann"at"kth.se)  an email with subject "SI1140 Del 2 INLA" (if you already send me an email don't do it again). I very much appreciate if all who still need to do this will do this during spring 2018: please give this high priority (it will be probably more work for you afterwards). 

Question: I have already a mark in SI1140, but I want to improve it my writing the exam again. How can I do this? 

Answer: To improve you mark in SI1140 Del 2 you can write the exam in SI1200. 

To improve your mark in SI1140 Del 1 you need to write the exam in SI1146. If you improve your mark, you also need to do an additional oral exam (since SI1140 Del 1 has more points than SI1146). Please contact me (langmann"at"kth.se) using the subject "SI1140 Del1 plussar" a week or so before the SI1146 exam if you plan to do this. 

Lärare

Feedback Nyheter