Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Thu 21 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Fri 22 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Wed 27 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FA32, FB52, FB53
Thu 28 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Fri 29 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Tue 2 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Thu 4 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Fri 5 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Mon 8 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Wed 10 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Wed 10 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Thu 11 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB53, FB54, FB55
Mon 29 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Thu 2 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Thu 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB52, FB53, FB54
Wed 8 may 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB53, FB54, FB55
Wed 8 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Mattias Blennow
Location FR4
Week 21 2019 Show in My Schedule
Thu 23 may 13:00-15:00 Räknestuga
VT 2019
Math workshop Teachers: Edwin Langmann
Location FB53
Week 22 2019 Show in My Schedule
Wed 29 may 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Edwin Langmann
Location FA31, FA32, FB51, FB52, ...
Feedback News