Quantum Physics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

TENTAMENSTILLFÄLLEN
Kursen har gått för sista gången. Om du behöver tentera SI1151 så görs detta med SI1155. Anmälan sker till tentamen för SI1155.  

Om du behöver göra laborationen eller inlämningsuppgifter så behöver du registreras på SI1155. Kontakta i så fall kursexpeditionen.

Denna inledande kurs i kvantmekanik ger en introduktion till kvantmekanikens metoder och problem. Både matematisk formalism och numeriska metoder behandlas. Valda tillämpningar illustrerar problem där den klassiska fysiken inte gäller och visar hur detta lägger grunden för modern teknik, som nanoteknik mm. Kursinnehåll: vågfunktioner, sannolikhetstolkning, Schrödingerekvationen, osäkerhetsprincipen, operatorer, egenvärdesproblem, rörelsemängdsmoment, störningsteori, spinn, väteatomen, periodiska systemet, kemisk bindning, tillämpningar.

Teachers

Feedback News