Quantum Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

TENTAMENSTILLFÄLLEN
Kursen har gått för sista gången. Om du behöver tentera SI1151 så görs detta med SI1155. Anmälan sker till tentamen för SI1155.  

Om du behöver göra laborationen eller inlämningsuppgifter så behöver du registreras på SI1155. Kontakta i så fall kursexpeditionen.

Denna inledande kurs i kvantmekanik ger en introduktion till kvantmekanikens metoder och problem. Både matematisk formalism och numeriska metoder behandlas. Valda tillämpningar illustrerar problem där den klassiska fysiken inte gäller och visar hur detta lägger grunden för modern teknik, som nanoteknik mm. Kursinnehåll: vågfunktioner, sannolikhetstolkning, Schrödingerekvationen, osäkerhetsprincipen, operatorer, egenvärdesproblem, rörelsemängdsmoment, störningsteori, spinn, väteatomen, periodiska systemet, kemisk bindning, tillämpningar.

Teachers

Feedback News