Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Mon 27 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Tue 28 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Wed 29 aug 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Thu 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FA32
Fri 31 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Tue 4 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Wed 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Thu 6 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FA32
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Tue 11 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Wed 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Thu 13 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FA32
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Mon 17 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB52
Tue 18 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB52
Wed 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Thu 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB53
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB52
Tue 25 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Wed 26 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Fri 28 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Tue 2 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Wed 3 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Fri 5 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB52
Week 41 2018 Show in My Schedule
Tue 9 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FB54
Wed 10 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TNTEM
Lecture Teachers: Jack Lidmar
Location: FB54
Fri 12 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TNTEM
Exercise
Location: FA32
Week 42 2018 Show in My Schedule
Fri 19 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018 TNTEM
Examination
Location: FA31, FA32, FD5
Feedback News