Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning 1
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Vågbegrepp. Harmonisk våg. Longitudinell våg. Ljudspektrum
Kap 15

Wed 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning 2
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Våghastighet, Partikelhastighet, ljudtryck och intensitet. Decibel. 3D-vågor, kap 15-16

Fri 4 nov 13:00-15:00 Föreläsning 3
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Interferens med ljud, stående vågor, gränsytor. Kap 15 - 16
Mentometertest

Week 45 2016 Show in My Schedule
Mon 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning 4
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Elektromagnetisk våg, Brytning, Sfärisk gränsyta

Wed 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning 5
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Tunn lins forts, förstoringsmått, kamerapproximation

Thu 10 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FA32, FB52, FB54
Week 46 2016 Show in My Schedule
Mon 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning 6
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Negativ lins, system av linser, teleskopet

Wed 16 nov 10:00-12:00 Föreläsning 7
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Huvudplan, Mikroskopet, Clickers på geometrisk optik

Fri 18 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54
Week 47 2016 Show in My Schedule
Mon 21 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Reservtid

Thu 24 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FA32, FB51, FB53
Week 48 2016 Show in My Schedule
Mon 28 nov 10:00-12:00 Föreläsning 8
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Ögat, felsynthet, färg

Wed 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning 9
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FD5

Interferens med ljus tunna skikt, AR

Thu 1 dec 08:00-10:00 Föreläsning 10
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Interferometri, optisk mätteknik
Diffraktion intro

Fri 2 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54
Week 49 2016 Show in My Schedule
Mon 5 dec 10:00-12:00 Föreläsning 13
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Diffraktion, Gitter

Wed 7 dec 10:00-12:00 Föreläsning 14
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Polarisation allmänt, Filter, vågplattor, 3D-film

Fri 9 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB53, FB54, FB55
Fri 9 dec 13:00-16:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4
Note: extra seminarium
Week 50 2016 Show in My Schedule
Mon 12 dec 10:00-12:00 Föreläsning 15
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Dubbelbrytning forts, gränsytor

Wed 14 dec 10:00-12:00 Föreläsning 16
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Reservtid

Fri 16 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54
Week 3 2017 Show in My Schedule
Tue 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Elektriska fält. The first scary integral. Dipoler

Thu 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Dipoler fortsättning. Influens Gauss's sats

Fri 20 jan 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Övning 7: Elektrostatik

Week 4 2017 Show in My Schedule
Mon 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Elektrisk potential, Kondensatorer och Kapacitans,

Thu 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Kondensatorer forts, Isolatorer, Energi i elektriska fält.

Fri 27 jan 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Övning 8: Kondensatorer. Endast Elin (FB52) och Håkan (FB54).

Week 5 2017 Show in My Schedule
Mon 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Ström och strömtäthet, resistivitet, effekt, bandmodellen. RC-kretsen

Thu 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Kraft på laddningar och ledare i B-fält. HTMAAB. Källor till magnetiska fältet.

Fri 3 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Övning 8: Kondensatorer. Endast William (FB53).

Week 6 2017 Show in My Schedule
Mon 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Källor till magnetiska fältet, Spolar, Ampéres lag. Stora integral..festen

Thu 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Jordmagnetiska fältet, Induktion med tillämpningar, magnetiska material

Fri 10 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Övning 9: Magnetism

Week 7 2017 Show in My Schedule
Mon 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Ömsesidig induktans, Självinduktans, Transformatorn

Thu 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Elektriska installationer i Sverige. Föreläsningsanteckningar. Kursens relation till andra kurser

Fri 17 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Övning 10: Induktion

Week 8 2017 Show in My Schedule
Mon 20 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Reservtid

Thu 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FR4

Reservtid

Fri 24 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Övning 11: räkning av gammal tenta.

Week 9 2017 Show in My Schedule
Mon 27 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Reservtid. Kommer endast användas vid behov.

Tue 28 feb 08:00-10:00 Övning
HT 2016
Exercise Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54

Reservtid. Kommer endast användas vid behov.

Thu 2 mar 09:00-12:00 Räknestuga
HT 2016
Math workshop Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54
Fri 3 mar 13:00-16:00 Räknestuga
HT 2016
Math workshop Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB52, FB53, FB54
Week 11 2017 Show in My Schedule
Mon 13 mar 08:00-13:00 Tentamen
HT 2016
Examination Teachers: Ulf Göran Manneberg
Location: FB41, FB42, FB51, FB53, ...
Feedback News