Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Tue 25 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 26 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 27 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Fri 28 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Week 36 2020 Show in My Schedule
Tue 1 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 2 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 3 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Fri 4 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Tue 8 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Thu 10 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Fri 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Fri 11 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 16 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 16 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Fri 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital, FP21
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital, FP21
Mon 21 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital, FP21
Tue 22 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital, FP21
Wed 23 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital, FB51
Thu 24 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Thu 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Fri 25 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital, FB54
Tue 29 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Wed 30 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital, FB51
Wed 30 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Thu 1 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Fri 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital, FB51
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Tue 6 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Wed 7 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Thu 8 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Fri 9 oct 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2020
Math workshop
Location: Digital
Fri 9 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2020
Math workshop
Location: Digital
Week 42 2020 Show in My Schedule
Thu 15 oct 13:00-14:00 Övrigt
HT 2020
Övrigt
Location: Digital
Note: Office hour
Fri 16 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: FB52, FB53
Feedback News