Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-Sal C
Tue 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Wed 31 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Fri 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Tue 6 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-303
Wed 7 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Fri 9 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Tue 13 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Wed 14 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Fri 16 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Tue 20 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Wed 21 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Fri 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Tue 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210
Wed 28 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018 TCOMK
Test Teachers: Urban Westergren
Location Q34, Q36
Fri 30 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Wed 5 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018 TCOMK
Test Teachers: Urban Westergren
Location Q33, Q34, Q36
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 15:00-17:00 Föreläsning: cancelled
HT 2018 TCOMK
Lecture Teachers: Urban Westergren
Location Ka-210

Reserve time cancelled, see course description

Wed 12 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018 TCOMK
Test Teachers: Urban Westergren
Location Q33, Q34, Q36
Fri 14 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TCOMK
Exercise Teachers: Richard Schatz
Location Ka-210
Week 2 2019 Show in My Schedule
Fri 11 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2018 TCOMK
Examination Teachers: Urban Westergren
Location D34, D35, D41, D42
Feedback News