Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Fri 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Fri 17 jan 15:00-16:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Week 4 2020 Show in My Schedule
Wed 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Fri 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Week 5 2020 Show in My Schedule
Wed 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Wed 29 jan 15:00-16:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Fri 31 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Week 6 2020 Show in My Schedule
Wed 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Wed 5 feb 15:00-16:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Fri 7 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Week 7 2020 Show in My Schedule
Wed 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Fri 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Week 8 2020 Show in My Schedule
Wed 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Wed 19 feb 15:00-16:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Anna Burvall
Location FB51
Fri 21 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Anna Burvall
Note: Optiklabbet på vån 2
Week 10 2020 Show in My Schedule
Tue 3 mar 11:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Anna Burvall
Location FP21
Tue 3 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Anna Burvall
Location FP21
Week 11 2020 Show in My Schedule
Mon 9 mar 14:00-19:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Anna Burvall
Location FB53
Feedback News