Optisk design

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to the optical design course.

This course brings the geometrical optics studied on e.g. the Optical Physics course SK2300 some steps further. Here the aberrations are studied in detail, and the standard ways of removing them introduced. For this, optical design software, including optimization of systems, is used. The course consists of a series of 12 lectures, 5 computer labs, and 1 lab. For more info, look at the course homepage.

The course runs bi-annually, currently november 2016 to january 2017 and then again in 2018.

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 16 apr 08:00-13:00 Omtenta

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter